دانلود کتاب سیره پیشوایان

نام نویسنده:مهدی پيشوايی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:352
قالب:PDF
حجم:2.47 MB
دانلود کتاب سیره پیشوایان

دانلود کتاب سیره پیشوایان – تاریخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آینده. به وسیله این تومار باز، باید بخش بسته را گشود، و خطوط حرکت آینده را ترسیم کرد، و از زندگانى گذشتگان درسھایى فراوان آموخت/ تا چندى پیش، تاریخنگاران، بیشتر، بازگو کننده حوادث و یادآور متن رویدادھا بوده، و غالباً روى […]

دانلود کتاب آخر الزمان و امام زمان

زبان:پارسی
تعداد صفحه:44
قالب:PDF
حجم:449 KB
دانلود کتاب آخر الزمان و امام زمان

دانلود کتاب آخر الزمان و امام زمان – بیشترین چیزی که جوانان ما به آن نیاز دارند تبیین معارف اسلامی است که باعث تقویت ایمانشان می شود . در سایه این معارف ، وظایف را شناخته عمل می کنیم . یکی از مفاهیمی که از زمان طفولیت با آن مفهوم انس گرفتیم و از مفهوم […]

دانلود کتاب تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳

نام نویسنده:رفعت نژاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:134
قالب:PDF
حجم:1.50 MB
دانلود کتاب تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳

دانلود کتاب تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ – مشتمل بر تفسیر سوره انبیاء از تفسیرگران سنگ تبیان شیخ طوسی (ره) همراه تفسیر سوره ی یس تا آیه ۳۲ از تفسیر فخر رازی مقطع کارشناسی الهیات ( رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور ) تر جمه این سوره بنا به درخواست مدیر محترم رشته […]

دانلود کتاب گفت و شنید

نام نویسنده:سید احمد کسروی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:53
حجم:563 KB
دانلود کتاب گفت و شنید

دانلود کتاب گفت و شنید – کسانیکه خدا را میشناسند باید چنان زیند که خدا میخواهد. جهان را از آن همه بشناسند. نه تنها در بند آسایش خود بلکه در بند آسایش همگان باشند. بر ناتوانان و بینوایان دستگیری دریغ نگویند. از آز دوری جویند. هرگز دروغ نگویند. از نادرستی گریزان باشند. ستم را آسیب […]