دانلود کتاب شرح گلستان

نام نویسنده:محمد خزائلی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:747
قالب:PDF
حجم:12.28 MB
دانلود کتاب شرح گلستان

کتاب گرانمایه ی گلستان باتفاق صاحب نظران یکی از آثار ادبی جهان بشمار آمده و در نظر عوام و خواص مهمترین اثر منثور زبان پارسی است . هنگامیکه نام شیخ اجل سعدی را بگوش می شنویم بدنباله ی جلوات هنری وی که در غزل پارسی عرصه ی خیال ما را آرایش می دهد و استادی […]