دانلود کتاب دلقک دربار ملکه

نام نویسنده:فیلیپا گر گوری
مترجم:کامیار جولایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:385
قالب:PDF
حجم:4.83 MB
دانلود کتاب دلقک دربار ملکه

دختره ده سال بیشتر نداشت با چشمانی درشت و سیاه و لباسی مندرس که به زور سعی کرده بودند آن را اندازه ی تن او کنند که نبود و لباسی دخترانه برازنده ی او بسازند که که نه دخترانه و نه برازنده بود . دو کتاب سنگین زیر بغل دست چپ و راستش گرفته بود […]