دانلود کتاب مشهورتر از خورشید

نام نویسنده:حسین مختاری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:311
قالب:PDF
حجم:3.67 MB
دانلود کتاب مشهورتر از خورشید

دانلود کتاب مشهورتر از خورشید – در مقالات شمس نکته های بدیع و تازه فراوانی می توان یافت که در آثار عارفان پیش از او کمتر نمونه هایی از آن دست را می توان مشاهده کرد. موضوعات عرفانی متعددی که با سرانگشت نبوغ گوینده اش متحول و به نحوی بدیع بازآفرینی شده اند. با این […]

دانلود کتاب تبار شناسی اخلاق

نام نویسنده:فریدریش نیچه
مترجم:داریوش آشوری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:216
قالب:PDF
حجم:2.76 MB
دانلود کتاب تبار شناسی اخلاق

دانلود کتاب تبار شناسی اخلاق – ما خود برای خود ناشناخته ایم ، ما اهل شناخت – و به دلایل درست . ما هرگز پی خود نگشته ایم – پس چگونه تواند بود که روزی خود را بیابیم ؟ و چه راست گفته اند با ما که دل تان آنجاست که گنج تان آنجاست و […]