دانلود کتاب چهره شناسی و ویژگیهای فردی

نام نویسنده:فرانسیس بو
مترجم:دکتر غلام رضا افشار نادری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:152
قالب:PDF
حجم:5.23 MB
دانلود کتاب چهره شناسی و ویژگیهای فردی

دانلود کتاب چهره شناسی و ویژگیهای فردی – هر کس به روش خویش مبادرت به ریخت روان شناسی می کند . هنگامی که گفته می شود قیافه ی فلان کس اطمینان بخش نیست به طور ضمنی بین چهره و ویژگی فردی او دخشکومندیک صفت یک همبستگی برقرار کرده ایم . این همبستگی از روی قیاس […]