دانلود کتاب پنج هفته در بالن

نام نویسنده:ژول ورن
مترجم:عنایت الله شکیباپور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:250
قالب:PDF
حجم:4.54 MB
دانلود کتاب پنج هفته در بالن

کتاب پنج هفته در بالن نوشتۀ ژول ورن ترجمۀ عنایت الله شکیباپور می باشد داستان این کتاب در مورد مردی است که قراره در پنج هفته دور آفریقا را بگرده . مسافرت دکتر فرگوسن و دوستانش یک بار دیگر صفحه ای به روی اکتشافات نواحی آفریقای ناشناخته گشود و این مسافرین و مسافرین دیگری که […]