دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

نام نویسنده:مهندس عبدالحمید نقره کار
زبان:پارسی
تعداد صفحه:249
قالب:PDF
حجم:11 MB
دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

کتاب انسان ، طبیعت ، معماری مهندس عبدالحمید نقره کار منبعی غنی جهت پژوهش های دانشجویان کارشناسی و ارشد معماری در زمینه دروس مبانی نظری و حکمت هنر اسلامی نیز می باشد.   -۱ رویکردهای گوناگونی برای تعریف معماری وجود دارد که یکی از جامع ترین و کل گراترین آنها نگرش سامانه ای است .با […]