دانلود کتاب فواید گیاه خواری

نام نویسنده:صادق هدایت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:36
قالب:PDF
حجم:1.56 MB
دانلود کتاب فواید گیاه خواری

مابین احتیاجاتی که انسان را پیوسته در فشار گذاشته از ھمه سخت تر و از ھمه وسیع تر احتیاج خوردن است. این احتیاج وابسته به زندگانی می باشد، چه برای مرمت قوایی که به مصرف می رسانیم ناگزیریم به وسیله خوراک، قوای دیگری جانشین آن بنماییم تا بدن به تحلیل نرود . زندگانی شبیه است […]

دانلود رمان مسخ

نام نویسنده:فرانتس کافکا
مترجم:صادق هدایت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:66
قالب:PDF
حجم:3 MB
دانلود رمان مسخ

دانلود رمان مسخ – یک روز صبح ، همین که گره گوار سامسا از خواب آشفته ای پرید ، در رختخواب خود به حشره ی تمام عیار عجیبی مبدل شده بود . به پشت خوابیده و تنش ، مانند زره ، سخت شده بود . سرش را که بلند کرد ، ملتفت شد که شکم […]