دانلود کتاب گفت و شنید

نام نویسنده:سید احمد کسروی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:53
حجم:563 KB
دانلود کتاب گفت و شنید

دانلود کتاب گفت و شنید – کسانیکه خدا را میشناسند باید چنان زیند که خدا میخواهد. جهان را از آن همه بشناسند. نه تنها در بند آسایش خود بلکه در بند آسایش همگان باشند. بر ناتوانان و بینوایان دستگیری دریغ نگویند. از آز دوری جویند. هرگز دروغ نگویند. از نادرستی گریزان باشند. ستم را آسیب […]