دانلود کتاب پیشگویی های نوستراداموس

نام نویسنده:سرژ هوتن
مترجم:شهلا المعی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:456
قالب:PDF
حجم:5.37 MB
دانلود کتاب پیشگویی های نوستراداموس

نوستراداموس از طب به علوم ناشناخته و پیشگویی روی آورد. به دنبال شیوه‌های مرسوم آن دوره، نوستراداموس تقویم نجومی سال ۱۵۵۰ را نوشت و برای اولین بار نام خود را به پیروی از شیوهٔ لاتین از «نستردام» به «نوسترداموس» تغییر داد. او از موفقیت نوشتن سالنامه چنان انگیزه یافت که تصمیم گرفت هر سال یک […]