دانلود کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:220
قالب:PDF
حجم:3.83 MB
دانلود کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی

درس ریاضی یکی از درس های مهم و بنیادی دوران تحصیل شماست . شما با آموختن این درس ، روش درست اندیشیدن برای حل مسایل را فرا می گیرید ، با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر درس ها آشنا می شوید و کاربرد ریاضی را در حل مسله های روزمره می آموزید . […]