دانلود کتاب پ‍ی‍دای‍ش‌ و م‍رگ‌ خ‍ورش‍ی‍د

نام نویسنده:جورج گاموف
مترجم:احمد آرام
زبان:پارسی
تعداد صفحه:295
قالب:PDF
حجم:5.93 MB
دانلود کتاب پ‍ی‍دای‍ش‌ و م‍رگ‌ خ‍ورش‍ی‍د

آیا خورشید چگونه هستی یافته و گرما و روشنایی همیشگی آن از کجاست ؟ و سرنوشت نهایی آن چه خواهد بود ؟ مگر نه آنکه زندگی و پیشرفت و سعادت بشر همه در گرو آن انرژی است که از آفتاب می تابد ؟ مولف می کوشد تا در این کتاب به ساده ترین بیان ، […]