دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

نام نویسنده:بویس و دیپریما
مترجم:محمد رضا سلطانپور - بیژن شمس
زبان:پارسی
تعداد صفحه:852
قالب:PDF
حجم:25.4 MB
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

بسیاری از مسائل مهم و شایان توجه در مهندسی، علوم تجربی، و علوم اجتماعی را چون به صورت ریاضی بیان کنیم، به تعیین تابعی منجر می شود که باید در معادله ای که شامل مشتقهای این تابع مجهول است صدق کند. چنین معادله ای را معادله دیفرانسیل می نامند.