دانلود کتاب خشم و هیاهو

نام نویسنده:ویلیام فاکنر
مترجم:بهمن شعله ور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:422
قالب:PDF
حجم:51.22 MB
دانلود کتاب خشم و هیاهو

کتاب خشم و هیاهو نوشتۀ ویلیام فاکنر – فاکنر در آثارش محیطی پر وحشت و هراس می آفریند و خود را نیز به درون وحشت و خروش آفریده هایش می افکند گذشته چون کوله باری بر دوش قهرمانان فاکنر سنگینی می کند . مدام گرفتار آنند و گویی هیچگاه از آن خلاصی نمییابند . فاکنر […]