دانلود کتاب ۱۰۱ معمای انگلیسی آمریکایی

نام نویسنده:Harry Collis
زبان:English
تعداد صفحه:123
قالب:PDF
حجم:5.09 MB
دانلود کتاب ۱۰۱ معمای انگلیسی آمریکایی

درک زبان و فرهنگ از طریق طنز و شوخی! این عنوان مجموعه‌ایست که پیش رو دارید. در این کتاب معماهای طنز با تصاویر خنده‌دار به زبان‌آموزان در به دست آوردن بینش جدید به زبان و فرهنگ آمریکایی کمک می‌کند.هر معما با یک متن همراه است که به …