دانلود کتاب شناخت طبیعت انسان

نام نویسنده:آلفرد آدلر
مترجم:طاهره جواهرساز
زبان:پارسی
تعداد صفحه:199
قالب:PDF
حجم:1.97 MB
دانلود کتاب شناخت طبیعت انسان

هدف از تالیف این کتاب ، آشنا ساختن عموم مردم با اصول روان شناسی فردی است . در عین حال ، کاربرد عملی این اصول را هم در برقراری روابط روزمرۀ انسانها با یکدیگر و در برابر جهان و هم در سازماندهی زندگی شخصی آنها نشان می دهد . پایۀ این کتاب سخنرانیهایی است که […]