دانلود کتاب سفرنامه برادران شرلی

نام نویسنده:آنتونی شرلی
مترجم:آوانس - به کوشش : علی دهباشی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:277
قالب:PDF
حجم:5.50 MB
دانلود کتاب سفرنامه برادران شرلی

کتاب حاضر ، سفرنامه ی سر آنتوان شرلی و سر رابرت شرلی به ایران است . سفرنامه ی برادران شرلی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از ماخذ تاریخ صفویه مورد استناد قرار می گیرد .   این سفرنامه برای اولین بار با ترجمه ی شخصی به نام آوانس منتشر شد . […]