دانلود رمان برادران کارامازوف

نام نویسنده:فیودور داستایفسکی
مترجم:صالح حسینی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1616
قالب:PDF
حجم:15 MB
دانلود رمان برادران کارامازوف

دانلود رمان برادران کارامازوف – قسمتی از رمان الکسی فیودور وویچ کارامازوف سومین پسر فیودور پالوویچ کارامازوف از زمینداران شهرستان ما بود . این زمیندار که در دوران خودش سرشناس بود ، هنوز هم که هنوز است یادش زا طنده نگه داشته ایم و دلیلش نیز مرگ مصیبت دار و اسرار آمیز اوست که سیزده […]