دانلود جزوه مدیریت مالی ۱ و ۲

نام نویسنده:مهدي هدايتيان , شفیع زاده
زبان:پارسی
تعداد صفحه:921
قالب:PPT
حجم:708 KB
دانلود جزوه مدیریت مالی ۱ و ۲

تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت بر منابع و مصارف است. هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد .