دانلود کتاب تاریخ بیهقی

نام نویسنده : محمد بن حسین بیهقی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 815
قالب : PDF
حجم : 12.6 MB
دانلود کتاب تاریخ بیهقی

دانلود کتاب تاریخ بیهقی – تاریخ بیهقی را علی‌اکبر فیاض – بنیانگذار دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد- پس از ۲۵ سال پژوهش و مطالعه، تصحیح کرد و توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی انتشار یافت و به نحو بی سابقه‌ای مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. به طوریکه در مدت بسیار […]