دانلود کتاب صدای پای آب

نام نویسنده:سهراب سپهری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:10
قالب:PDF
حجم:322 KB
دانلود کتاب صدای پای آب

دانلود کتاب صدای پای آب اهل کاشانم. روزگارم بد نیست. تکه نانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی. مادری دارم، بهتر از برگ درخت. دوستانی ، بهتر از آب روان. و خدایی که در این نزدیکی است: لای این شب ب وها ، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم. […]