دانلود کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا

نام نویسنده:شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
زبان:پارسی
قالب:MP3
حجم:12 MB
دانلود کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا

دانلود کتاب شیخ صنعان و دختر ترسا – شیخ عاشق ، نوشیدن خمر را می پذیرد و آن سه دیگر را ، نه. اما پس از نوشیدن خمر و در حال مستی ، سه شرط دیگر را نیز اجابت می کند و زنار می بندد. کابین دختر گران است و شیخ مفلس از پس آن بر […]