دانلود کتاب دایره المعارف داروهای پزشکی

نام نویسنده:گروه ویستا
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1528
قالب:PDF
حجم:5.08 MB
دانلود کتاب دایره المعارف داروهای پزشکی

این کتاب ۱۵۲۸ صفحه ای درباره نام فارسی و انگلیسی، نام تجاری، گروه دارویی، گروه شیمیایی، مکانیزم اثر، موارد مصرف، میزان مصرف و توضیحات انواع دارو ها می باشد و یک دایره المعارف کامل در زمینه داروهای پزشکی …

دانلود کتاب سلامت طبیعی داروهای طبیعی

نام نویسنده:دکتر آندره ویل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:243
قالب:PDF
حجم:2.07 MB
دانلود کتاب سلامت طبیعی داروهای طبیعی

بحث هائی که دکتر آندره ویل در این کتاب عنوان می کند شیرین، و خواننده را بدنبال خود میکشد و نتیجه ای که عایدش می شود چیزی جزآموختن وبکار بستن پیشنهاد ها برای بهتر زیستن نیست …