دانلود مقاله خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)

زبان:پارسی
تعداد صفحه:24
قالب:doc
حجم:203 KB
دانلود مقاله خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)

خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)   خوشه بندی  چیست؟   خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می با¬شند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه  گفته می¬شود. بنابراین خوشه مجموعه […]