دانلود کتاب خود آموز و آموزش فن علوم غریبه

نام نویسنده:ابوعلی سینا
مترجم:تصحیح و حواشی : جلال الدین همایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:142
قالب:PDF
حجم:992 KB
دانلود کتاب خود آموز و آموزش فن علوم غریبه

رساله ی کنوزالمعزین مشتمل بر علم سیمیا، ریمیا ، کیمیا ، هیمیا، دستور ریاضت. جفر جامع. طلسمات احضار. اسم اعظم. تسخیر جن و ارواح. خواص حروف. علم اوقاق و اعداد و اوراد مجربه