دانلود نمایشنامه خواب بعدازظهر

نام نویسنده:عدالت فرزانه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:13
قالب:PDF
حجم:330 KB
دانلود نمایشنامه خواب بعدازظهر

این نمایشنامه در بهار ۱۳۸۹ در خانه تئاتر تبریز بمدت ۱۰ روز با کارگردانی احمد مسرت روی صحنه رفت .

دانلود کتاب تعبیر خواب جامع

زبان:پارسی
قالب:CHM
حجم:2.59 MB
دانلود کتاب تعبیر خواب جامع

کتاب آماده شده یکی از غنی ترین منابع در زمینه تعبیر خواب می باشد به این دلیل که یک تعبیر خواب جامع می باشد که تعابیر اکثر بزرگان مانند امام جعفر صادق (ع)، یوسف نبی، دانیال نبی، علامه مجلسی، محمد بن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، اسماعیل بن اشعث، جاطظ، خالد اصفهانی و …