دانلود کتاب مبانی سواد بصری

زبان:پارسی
تعداد صفحه:7
قالب:PDF
حجم:344 KB
دانلود کتاب مبانی سواد بصری

دانلود کتاب مبانی سواد بصری – هر نقش یا طرح یا تصویری به هر صورت، متشکل از یک سلسله عناصر تصویری اولیه است. منظور عناصری مانند کاغذ، رنگ، فیلم و … نیست. عناصر اولیه ی بصری محدود و معین هستند: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه روشن یا رنگمایه، رنگ، بافت، بُعد، مقایس و حرکت. این عناصر ماده ی […]

آموزش خط میخی فارسی باستان

نام نویسنده:فرهاد نیلوفری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:15
قالب:PDF
حجم:1.02 MB
آموزش خط میخی فارسی باستان

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود .ظاهرا داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته و این زبان بدان نوشته شود . الفبای فارسی باستان از …

دانلود کتاب راهنمای کامل خط فرمان لینوکس

نام نویسنده:سایت techno-tux
زبان:پارسی
تعداد صفحه:22
قالب:PDF
حجم:646 KB
دانلود کتاب راهنمای کامل خط فرمان لینوکس

لینوکس سیستم عاملی متن باز و در حال پیشرفت است و مورد توجه افراد حرفه ای قرار گرفته است. قطعاً همه کاربران لینوکس نیاز به یادگیری چگونگی استفاده از خط فرمان و …