دانلود کتاب راهنمای کامل خط فرمان لینوکس

نام نویسنده:سایت techno-tux
زبان:پارسی
تعداد صفحه:22
قالب:PDF
حجم:646 KB
دانلود کتاب راهنمای کامل خط فرمان لینوکس

لینوکس سیستم عاملی متن باز و در حال پیشرفت است و مورد توجه افراد حرفه ای قرار گرفته است. قطعاً همه کاربران لینوکس نیاز به یادگیری چگونگی استفاده از خط فرمان و …