دانلود کتاب امنیت پست الکترونیکی

نام نویسنده:سید حسین رجاء
زبان:پارسی
تعداد صفحه:161
قالب:PDF
حجم:1.30 MB
دانلود کتاب امنیت پست الکترونیکی

این کتاب به مسله امنیت پست الکترونیکی می پردازد . ابتدا مفاهیم پست الکترونیکی و نحوه عملکرد پست الکترونیکی را خواهیم آموخت . در اامه مخاطرات پست الکترونیکی ، معرفی شده و به نحوه ایمن سازی آنها اشاره خواهیم کرد . از ویژگی های مهم این کتاب ، ارایه روشی نوین برای ارزیابی مخاطرات پست […]