دانلود کتاب خسرو و شیرین

نام نویسنده:نظامی گنجوی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:386
قالب:PDF
حجم:1.49 MB
دانلود کتاب خسرو و شیرین

خسرو و شیرین منظومه‌ای از نظامی گنجوی است که در آن از لحن باربد سخن رفته‌است. نظامی این منظومه را در چهارچوب‌های زندگی خسرو در بزم شیرین، هنگام فرار از مقابل بهرام چوبینه و شب نشینی‌های آن دو با هم و …