دانلود کتاب حکمت در معماری

نام نویسنده:ایرج نیامیر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:58
قالب:PDF
حجم:357 KB
دانلود کتاب حکمت در معماری

در این مجموعه دانسته های حرفه معماری،در حدّ دانایی و توانایی جمع بندی و بسیار خلاصه شده است. با این اشارت امید است دانشجویان و معماران جوان، اول: اهمیت نقش حرفه ای خود را در توسعه و تکامل جامعه ی انسانی دریافته باشند. دوم: توجه ویژه به ندانسته ها در قیاس با دانسته های محدود […]