دانلود کتاب حقوق اساسی ۲

نام نویسنده:دکتر محمد هادی صادقی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:54
قالب:PDF
حجم:687 KB
دانلود کتاب حقوق اساسی ۲

مقدمه :   حقوق اساسی، حقوق مردم است و آن حقوق اساسی شهروندان را در یک جامعه مورد بحث قرار می دهد و در واقع حقوق اساسی مبشر آزادی است و آن رشته از حقوق است که حضور واقعی مردم را در صحنه سیاست مورد بحث حقوقی قرار نمی دهد و به نوعی این حقوق […]