دانلود کتاب حسابداری میانه ۲

نام نویسنده:علي اصغر ترابی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:393
قالب:PDF
حجم:951 KB
دانلود کتاب حسابداری میانه ۲

دانلود کتاب حسابداری میانه ۲ – هدف کلی حسابداری میانه دو آشنایی باشرکتهای سهامی ونحوه تشکیل آنها می باشد و بعداز گذراندن درس حسابداری میانه ۲ کاملا با نحوه تشکیل شرکتهای سهامی آشنا می شوید. نحوه ثبت انتشار سهام وانواع مختلف سهام را می آموزید.با چگونگی ثبت انتشار اوراق قرضه آشنا می شوید.   سرفصل […]