دانلود کتاب حسابداری میانه ۱

نام نویسنده:مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم
زبان:پارسی
تعداد صفحه:359
قالب:PPT
حجم:544 KB
دانلود کتاب حسابداری میانه ۱

حسابداری فرایند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات مالی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی مربوط به واحدهای اقتصادی را اندازه گیری،پردازش و گزارشگری می کند.