دانلود کتاب حسابداری صنعتی پارسه ۱-۲-۳

نام نویسنده:علی مصدر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1006
قالب:PDF
حجم:14.06 MB
دانلود کتاب حسابداری صنعتی پارسه ۱-۲-۳

دانلود کتاب حسابداری صنعتی پارسه ۱-۲-۳   سرفصل ها   ۱- بهایابی متغیر و بهایابی جذبی (کامل) ۲- بهای کالای تکمیل شده و فروش رفته ۳- بودجه بندی ۴- انحرافات درآمد ۵- مدیریت بر مبنای فعالیت و محیط جدید تولید (ABM) ۶- حسابداری سنجش مسئولیت و قیمت گذاری انتقالی ۷- حسابداری سربار کارخانه ۸- حسابداری […]