دانلود کتاب حاج مم جعفر در پاریس

نام نویسنده:ایرج پزشک زاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:267
قالب:PDF
حجم:7.41 MB
دانلود کتاب حاج مم جعفر در پاریس

دانلود کتاب حاج مم جعفر در پاریس – در سالهای اخیر مخصوصا تا یکسال قبل که وضع ارز عادی بود مسافرت بفرنگستان فوق الغاده رواج داشت . دسته دسته ایرانیها از طبقات مختلف برای تحصیل ، معالجه یا گردش به اروپا می رفتند . برای بعضی از این مسافرین تغییر عادات و رسوم طاقت فرسا […]