دانلود رمان جوی و دیوار و تشنه

نام نویسنده:ابراهیم گلستان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:236
قالب:PDF
حجم:2.21 MB
دانلود رمان جوی و دیوار و تشنه

دانلود رمان جوی و دیوار و تشنه – به یاد دارم که هوا گرم بود و راه خاک آلود و غبار از شکافهای کف اتوبوس بالا میزد و پیش پای من زنبیل خوراک جا بر پاهای او تنگ کرده بود و من آن را آهسته کنار میسراندم تا جا بر پاهای او تنگ تر شود […]