دانلود کتاب ج‍ن‍ب‍ش‌ زی‍دی‍ه‌ در ای‍ران‌

نام نویسنده:ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع ح‍ق‍ی‍ق‍ت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:223
قالب:PDF
حجم:6.09 MB
دانلود کتاب ج‍ن‍ب‍ش‌ زی‍دی‍ه‌ در ای‍ران‌

همانطور که در تاریخ نهضتهای ملی ایران و تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان به تفصیل نوشته ام ، بعد از حمله تازیان به ایران و استقرار حکومت امویان و سپس عباسیان قوم غالب و فرمانروایان غاصب آنها هیچگاه نتوانستند بر سرزمین دیلم و طبرستان یعنی گیلان و مازندران دست یابند . و در اثر مبارزه جویی […]