راهنمای نصب و بهره برداری فلومتر مگآب ۳۰۰۰ باطری دار

نام نویسنده:ایران مدار
زبان:پارسی
تعداد صفحه:60
قالب:PDF
حجم:5.92 MB
راهنمای نصب و بهره برداری فلومتر مگآب ۳۰۰۰ باطری دار

راهنمای نصب و بهره برداری فلومتر مگآب ۳۰۰۰ باطری دار – در چند دهه گذشته پس از ابداع تکنولوژیهای ساخت فلومترهای الکترومغناطیسی، فن آوریهای Turbine فلومترهای توربینی ،Ultrasonic Flow meters دیگری مانند فلومترهای اولتراسونیکو غیره نیز ابداع گردید. ولی هیچ یک از این تکنولوژی ها تاکنون نتوانستهاند با دقت و Flow meters قابل اعتماد بودن، مقادیر قرائت شده […]