دانلود کتاب جایی در بهشت برای من نیست

نام نویسنده:شهرزاد مشیری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:41
قالب:PDF
حجم:1.24 MB
دانلود کتاب جایی در بهشت برای من نیست

من زاده بهشتم دست سرنوشت است که به ناکجا می کشاندم و حالا دیگر جایی در بهشت برای من نیست .