دانلود کتاب روش های مثلثات

نام نویسنده:پرویز شهریاری - احمد فیروزنیا
زبان:پارسی
تعداد صفحه:505
قالب:PDF
حجم:10.7 MB
دانلود کتاب روش های مثلثات

مثلثات از جملۀ علومی از ریاضیات است که پایه گذاری و پیشرفت آنرا ، بیش از همه ، مدیون ریاضی دانهای شرق و بخصوص ایرانی هستیم . مطالعات نجومی ، ریاضی دانهای بابل قدیم و یونان را بسمت مطالبی کشانده بود که می توان به عنوان مقدمۀ پیدایش مثلثات به حساب آورد . اقلیدس از […]