دانلود کتاب تن آدمی

نام نویسنده:آیزاک آسیموف
مترجم:محمود بهزاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:398
قالب:PDF
حجم:9.72 MB
دانلود کتاب تن آدمی

این کتاب ساختمان تن آدمی و چگونگی کار دستگاههای گوناگون و اسرار خلقت بدن انسان را به زبانی روشن و ساده بیان می کند. طول عمر پستانداران با اندازه جثه آنان نسبت مستقیم دارد.هر چه پستاندار بزرگتر باشد عمرش درازتر است.ولی آدمی از این قاعده مستثنی است.-چرا ؟ هیچ جانداری به جثه آدمی مغزی به […]