دانلود کتاب تمرین مدارا

نام نویسنده:محمد مختاری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:377
قالب:PDF
حجم:6.60 MB
دانلود کتاب تمرین مدارا

دو گروه مقاله ای که در این مجموعه گرد آمده است نوشته ی سال های ۷۰-۷۵ است . گروه اول وجوه گوناگونی از بازخوانی فرهنگ است. طرح نظر تحلیلی درباره ی مسایل نهادی و مشکلات ساختی و ریشه ای در فرهنگ دیروز ، و بررسی موقعیت فرهنگی امروز ، به ویژه در چنبر سیاست هاست […]