دانلود کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمان

نام نویسنده:محمدرضا عراقچیان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:210
قالب:PDF
حجم:757 KB
دانلود کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمان

مصالح و مواد ساختمانی قابلیت تبدیل به نوعی ابزار دست ، برای معماران و طراحان را دارند. درتمامی نقشه ها و پرسپکتیوهای ارائه شده برای هر ساختمان علاوه بر نمایش مشخصات ابعادی و غیره … مشخصه های مصالح به کار رفته در آن نیز مشخص می گردد. برای مهندسین معمار و طراح ، همانگونه که انتخاب مصالح مناسب […]