دانلود کتاب روانشناسی کار

نام نویسنده:محمود هرمزی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:271
قالب:PDF
حجم:3.21 MB
دانلود کتاب روانشناسی کار

روانشناسی کار رشته ای از روانشناسی است که رفتار آدمی در رابطه با کار را مورد مطالعه قرار می دهد. هدف اصلی روانشناس کار، مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته های علم روانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او اثر می گذارد.   فهرست مطالب   فصل اول : […]