دانلود کتاب حقوق اداری ۱ و ۲

زبان:پارسی
تعداد صفحه:86
قالب:PDF
حجم:1 MB
دانلود کتاب حقوق اداری ۱ و ۲

حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی (سازمان های اداری) و مأمورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می کند. این رشته از جوان ترین شاخه های علم حقوق بوده و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه […]