دانلود کتاب تصنیف و سرود

نام نویسنده:ایرج برخوردار
زبان:پارسی
تعداد صفحه:134
قالب:PDF
حجم:645 KB
دانلود کتاب تصنیف و سرود

دانلود کتاب تصنیف و سرود – هدف تحلیل و بررسی دو فرم پر سابقه موسیقی که شنودگان فراوان داشته و مردم با علاقه زیاد به آنها توجه می کنند . تصنیف و سرود در اذهان عمومی جایگاه خاصی دارند و هر یک به نوبه ی خود برآورنده بخشی از نیازهای عاطفی و احساسی مخاطبان می […]