دانلود مقاله تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

زبان:پارسی
تعداد صفحه:13
قالب:doc
حجم:375 KB
دانلود مقاله تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ   چکیده   شبکه عصبی LVQ Learning Vector Quantization یا LVQ یک روش کلاس بندی الگو است که هر کدام از خروجی ها نمایش دهنده یک کلاس می باشند و هر کدام توسط بردار وزن آن کلاس مشخص می شود . بردار وزن هر کدام از کلاسها […]