دانلود کتاب تربیت بدنی عمومی ۲

نام نویسنده:ابوالفضل فراهانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:107
قالب:PDF
حجم:21.6 MB
دانلود کتاب تربیت بدنی عمومی ۲

از آنجا که تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت و وسیله ی سالم سازی انسانها و در نهایت جامعه تعرف شده است ، فرهنگ حاکم و ارزشهای معمول جامعه ایجاب میکند که این رشته در چاچوب ملاکها و معیارهای همان جامعه مطرح و پیگیری شود و تمامی زیر مجموعه های آن نیز منشعب از […]