دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران

نام نویسنده:دکتر عباس میلانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:361
قالب:PDF
حجم:5.37 MB
دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران

دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران   پیشگفتار :   مسئله تجدد بی گمان مهم ترین محور مباحث فرهنگی ، سیاسی ، ادبی و اقتصادی روزگار ماست. گرچه بازار این بحث در چند سال اخیر نزد ایرانیان داخل و خارج کشور رونقی بی سابقه یافته است ، تجربه تجدد در ایران سابقه ای بس […]